Ponte HR: de brug tussen klanttevredenheid en de medewerker

Wanneer is jouw klant tevreden?
Op basis hiervan creëren wij een HR-omgeving die voor de organisatie werkt, in plaats van anders om.
Ponte HR zorgt ervoor dat organisaties succesvoller worden dankzij een toekomstbestendig HR-beleid. Balans tussen mens en resultaat.

HR management

De huidige trends binnen HR management zijn het zoeken naar vernieuwing van het arbeidsproces, met als doel de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie te verhogen. Door investeren in organisaties en medewerkers, wordt werk anders georganiseerd en gaat de productiviteit omhoog. Denk aan Strategische Personeelsplanning, het nieuwe werken, duurzame inzetbaarheid, werk maken van kennis- en talentmanagement, employability, performance management of het koppelen van arbeidsvoorwaarden aan de doelstellingen van de organisatie.

Toegevoegde waarden
Ponte HR verbindt HR instrumenten met zakelijke prestaties tot een HR cyclus die bijdraagt aan de performance en groei van medewerkers en organisaties. Hoe belangrijk beleid en strategie ook zijn, het gaat in de eerste plaats om de mensen en de cultuur in een organisatie. Medewerkers moeten willen en vervolgens het ook gaan doen.

Met drive, daadkracht en enthousiasme brengt Ponte HR mensen in beweging. Op een positieve manier management en medewerkers aanspreken en prikkelen. Met moed echt bespreken wat er speelt, in dialoog.

MKB
Voor MKB biedt Ponte HR tijdelijke en/ of flexibele HR capaciteit en expertise op afroep. Dat kan een periodiek overleg zijn, als sparringpartner of het opzetten van Hr processen met een gesprekscyclus, arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuimbeheersing, W&S of opleidingsplan.


Welke brug wil jij slaan?

Afspraak maken
×